Duchovní matrix, iluze iluzí

14. 7. 2021 | Články

Při početí jsme esence, nejčistší základ energie, talentů, schopností. Můžeme si svou esenci představit jako jádro, takovou malou kuličku. Již v prenatálu ale začínáme na své jádro nabalovat slova, názory, myšlenky, úvahy z okolí a postupně vytváříme jakousi sněhovou kouli kolem svého jádra. Koule je složená ze zkušeností, názorů z okolí, co se smí a nesmí, tzv. programy a tím své jádro obalíme.

Co vás ovlivní, si vybíráte, dáváte výslovný souhlas se zápisem do vašeho nitra. Souhlasíte s přijetím, pokud:
1. se vám líbí, jaké tvrzení o sobě slyšíte (nejste takoví, ale chtěli byste takoví být), a nebo
2. se vám tvrzení nelíbí a snažíte se pak dalším jednáním dokázat, že to tak není (někdy i jen sami sobě). Obě varianty ale překrývají vaši esenci a vedou nás z cesty, sněhová koule se nabaluje a utlačuje vaši esenci. A váš základ se ztrácí v množství přijatého balastu.

Již od dětství jste vedení k tomu, že rodič, odborník, duchovní ví lépe než vy, co je pro vás dobré a správné. Rodič vám bude říkat, že teď se najez, obleč, uč, doktor stanoví diagnózu, protože své tělo nevlastníte, jste jen nezodpovědný uživatel. Duchovní či guru vám bude dávat univerzální návod k praktikování různých zaručených rad, po čem budete blíže bohu. 3x denně meditace, jóga, půsty atd. Postupně si necháváte mluvit od každého do všeho.

Dovolíte-li, aby vám někdo jiný říkal, kdo jste, pak jste část své svobody odevzdali druhému. Svou zodpovědnost za svůj život se učíte předávat těm, kteří přeci lépe vědí, jak máte žít. Jste lapeni v krysím závodě tím, co si druzí myslí, že byste měli dělat a co byste si měli myslet. Tak to děláte, protože jen tím si zasloužíte lásku, uznání, své místo na slunci. Je to vlastně jen takový směnný obchod. Ale tím zbožím je vaše esence, vaše duše. Když si toto uvědomíte, přijde našeptávač čertík s velmi snadnou cestou.

„Řeknu ti, jaký jsi. Vidím tvou duši, tvou cestu. Nemusíš pro to vůbec nic dělat. Jen zaplať.“

To je lákavé, že? Ale naprosto k ničemu. To jen ukojí zvědavost. A ještě tím posílíte svou sněhovou kouli. Protože pokud svolíte k zápisu jeho vize, už se nabaluje až do zledovatělé koule. I kdyby to byla pravda, efekt to pro vás nemá.

Vy se totiž potřebujete naučit:
1. v sobě číst, si rozumět,
2. umět puknout zledovatělou krustu sněhové koule,
3. umět se zbavit externích, limitujících a zkreslujících nánosů,
4. nedovolit či alespoň omezit další nabalování koule.

POZOR! MYSL JE MOCNĚJŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE!

Neurovědci z týmu Dr. Joe Dispenzi zjistili, že ve 35 letech tuto sněhovou kouli považujeme za svou osobnost. Je to ale pouze osobní realita. 95 % kým jste se stali do svých 35 let je NAUČENÝ STAV BYTÍ, podle kterého funguje tělo i mysl. Jen 5 % je skrytá esence někde hluboko pod nánosem přijatého, zapsaného. To je ta malá kulička ve sněhové kouli. To jste vy!

Řetězíte svou mysl v bludném kruhu. Stejné myšlenky vyvolají stejnou volbu, ve které stejně jednáte, tím získáte stejnou zkušenost, z té stejné emoce a ty vás vrátí ke stejným myšlenkám. A dovedou ke stejným výsledkům. Přetnout vzorec můžete, pokud natvrdo zadáte jiný vzorec do svého mozku. Tedy přestanete dělat stejné volby, jako předchozí den. To lze, ale je to dost náročné, neb si nedokážete připustit jinou možnost. Tedy částečně ano, proto tuto možnost uvádíme jako variantu.

Každé vaše jádro – esence, ale i mozek je jiný. Dali jste souhlas k zápisu různých zkušeností a programů, to vedlo k absolutní jedinečnosti vaší sněhové koule vytvořené kolem jádra.