fbpx

Ochrana osobních údajů

Mgr. Petr Pavelka, IČO 08202249, se sídlem Za Pilou 848, 282 01 Český Brod, zapsaný v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 4 a Mgr. Veronika Pavleková, IČO 74503294, se sídlem Za Pilou 848, 282 01 Český Brod, zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 9 (dále jen „Provozovatelé“), provozují webové stránky MindArt Concept  www.mindartconcept.cz (dále jen „Webové stránky“).

Jste-li návštěvníkem Webových stráněk, účastníte se soutěží, odebíráte novinky, píšete komentáře, zakupujete naše produkty, stahujete si je, tak Provozovatelům poskytujete své osobní údaje. Provozovatelé je zpracovávají a odpovídají za jejich bezpečnost. Vaše osobní údaje jsou chráněny a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce osobních údajů

Správci osobních údajů za Provozovatele jsou Mgr. Petr Pavelka, IČO 08202249, se sídlem Za Pilou 848, 282 01 Český Brod, zapsaný v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 4 a Mgr. Veronika Pavleková, IČO 74503294, se sídlem Za Pilou 848, 282 01 Český Brod, zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 9. Jako správci spravují vaše údaje a určují, za jakým účelem, jak a jak dlouho budou vaše údaje zpracovávány. Vybírají také další zpracovatele, které ke zpracování využívají.

Jak údaje zpracováváme a proč

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah a posílat věci zdarma. Jednotlivé důvody zpracování:

Soutěže a giveaways

Pokud se účastníte soutěží, tak zpracováváme vaše osobní údaje za účelem kontaktování v případě výhry a doručení výhry. Takto poskytnuté osobní údaje dál nijak nevyužíváme, pokud nám to zvlášť výslovně nepovolíte.

E-mailové kampaně a newslettery

V případě, že jste čtenář, e-mailem vám posíláme novinky či informace o nových článcích, ke kterým jste se přihlásili. Sledujeme, co vás zajímá a jaké e-maily otevíráte, abychom věděli, co se vám líbí a mohli tak tvořit obsah, který vás zajímá.

Pokud jste zákazník, tak váš e-mail zpracováváme za účelem zasílání obchodního sdělení. Zasíláme vám e-maily z důvodu oprávněného zájmu, který u vás důvodně předpokládáme.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Provozovatelé používají tyto poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace:

SimpleShop – zprostředkovatel prodeje

MailerLite – aplikace pro e-mailovou komunikaci

Jak můžete Provozovatele kontaktovat?

Ať už máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@iost.cz.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Provozovatelé přijali technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu[1], a zabezpečil vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z nich využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: info@iost.cz.

Máte právo na informace, které si právě nyní čtete.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u nás něco změní nebo shledáte vaše osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že Provozovatelé zpracovávají vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádí zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete výslovně přát, Provozovatelé toto zajistí.

V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dnů.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným právním předpisem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že Provozovatelé s vašimi údaji nezachází v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve o tomto podezření informujete nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše osobní údaje žádné jiné třetí straně nevydáme, nebude-li k tomu dán jiný zákonný důvod.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 11.11.2020.

[1] Zámeček vedle url adresy.