9 kroků k meditaci

Toužíte po klidu, pohodě, vyrovnanosti, změně?
Jste jen 9 kroků od nich.
9 kroků k meditaci je ucelený komplex cvičení, který vás přes relaxační a koncentrační techniky přivede k 9. kroku, tedy k samotné meditaci. Jednotlivé kroky jsou řazeny tak, aby co nejefektivněji vedly vaše nitro a tělo ke klidu. Mozek se během relaxací noří vědomě do alfa stavu, stavu, ve kterém dochází k důkladnému odpočinku. Tento stav příznivě působí na tělesné i duševní funkce. Uvádí je do harmonie.

JAK POSTUPOVAT?

Jednotlivé kroky jsou za sebou řazeny tak, aby si vaše mysl postupně zvykala na koncentraci, odpočinek a nelze jednotlivé kroky přeskakovat. Proto prosím následujte 9 kroků postupně. Určitě není na škodu každý krok zopakovat alespoň 3 krát, a to i když jej považujete za zvládnutý. K dalšímu kroku prosím přejděte až po osvojení si kroku předchozího.
Součástí je video i audio nahrávka se stejným obsahem. Pro cvičení doporučuji MP3 audio nahrávky stáhnout do telefonu a poslouchat přes sluchátka. U každého kroku je vždy na začátku stručný úvod a následně výzva k usazení či k lehnutí si. Pokud není uvedeno jinak, můžete si zvolit, co je pro Vás příjemnější. Po skončení tréninku jednotlivých kroků můžete zůstat ještě pár minut v tomto stavu mysli – povede vás hudba. Relaxovaný stav mysli ukončíte jednoduše tím, že se začnete probouzet stejně jako po probuzení ze spánku. Uvědomíš si tělo, protáhneš se. Po celou dobu relaxací, které jsou v kroku 1.-8. se snažíme udržet pozornost na jednotlivých instrukcích. Záměrem je kultivovat mysl a používat ji vědomě, tedy nenechat sklouznout mysl do spánku. V 9. kroku koncentrace mysli vrcholí jejím uvolněním. Tréninkem se dostanete do zautomatizování mysli k absolutnímu uvolnění a „rozpuštění“. Návrat do bdělého stavu mysli je opět přes uvědomění si svého těla, rozhýbání, protažení.

Kdy je nejvhodnější meditovat?

Obvykle se doporučuje meditovat při východu a západu slunce. Naslouchejte však především sami sobě a svým individuálním potřebám. Vhodný čas se může měnit v souvislosti s vaším momentálním psychickým rozpoložením, zdravotním stavem atd. Zkoušejte si jednotlivé kroky pouštět v různou denní i noční dobu a experimentujte. Najdete si tak nejvhodnější čas pro meditaci.
Absolvováním 9 kroku k meditaci se naučíte meditovat, pak už nahrávky používejte podle chuti, k efektivní a rychlé relaxaci.

Co získáte?

  • 3 první lekce ZDARMA
  • Zklidníte svou mysl
  • Nahlédnete do svého vnitřního světa
  • Objevíte svůj zdroj energie
  • Přiblížíte se sám(a) k sobě
  • Přiblížíte se svému potenciálu
  • Budete klidnější, vyrovnanější a nad věcí

Kurz je určen pro muže i ženy bez rozdílu

Cena

První 3 kroky zdarma

Celý kurz původně 1700 Kč

AKČNÍ CENA 850,- Kč

*Přístup ke kurzu máte celý rok

Co říkají ženy, které se už na cestu k meditacím vydaly?

Chcete se také vydat vstříc meditacím?

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Chcete si nejprve vyzkoušet první 3 kroky zdarma?