Základy Mystiky

Uvolnětě prostor vaší síle

Zbavte se strachů, traumat a závislostí. Zažijte a zažívejte volnost v rozhodování a v celém životě. Naučte se si pomáhat nejen v zátěžových situacích, ale i v těch nejběžnějších, od kterých se ale odvíjí vše další ve vašem životě.

MindArt kurz 2. stupně pro začátečníky a mírně pokročilé, ve kterém:

 • zneutralizujete celou řadu odporů a lpění,
 • zmírníte nebo zcela odstraníte některé strachy,
 • rozpustíte skryté zdi kolem srdce,
 • budete umět používat záměrovou kytaru,
 • osvojíte si svalový test,
 • umenšíte ego,
 • naučíte se očistný cvik,
 • rozvážete tíživé karmické sliby,
 • a vyladíte tělo, mysl i spirit do rovnováhy.

Je to snadné a rychlé, jako vše funkční. Stačí jen vykročit.

Kultivace energie a práce na sobě obohatily naše životy, mohou obohatit i ten váš

Harmonie

Dobro a zlo, černá a bílá – ve všem existuje polarita. Naladíte-li se na božský záměr, dosáhnete neutrality. Emoční výkyvy pak už nebudou v životě tak častým ani silným jevem.

Odolnost

Začínáte si více  uvědomovat své pocity a vědomě pracovat na posilování své mentální odolnosti. Tímto způsobem se postupně stáváte silnějšími a schopnými čelit životním výzvám s odhodláním a sebejistotou.

Klid

Pocítíte mnohem větší klid a vyrovnanost. Vaše rozhodování bude promyšlenější a  snazší. Rychleji se adaptujete na nepříjemné situace a s nadhledem si v nich poradíte.

Flow

Budete prožívat pocit flow, lehkosti a odevzdanosti. Není třeba se snažit a příliš tlačit na pilu nebo vymýšlet složitá řešení. Všechno přijde samo, stačí být v souladu sám se sebou a s vlastním vnímáním světa.

Hravost

Možná poprvé v životě ochutnáte, jaké to je zaměřit se pouze na činnosti, které vás skutečně baví. Díky praktikování se naučíte plně soustředit a věnovat svou pozornost činnostem tady a teď. Ponoříte se do nich s dětskou radostí a vášní. Což je klíčové pro spokojenější a naplněnější život

Nadhled

Přináší vám emoční odolnost, uvědomění, proč jednáte určitým způsobem, a směr, kterým se chcete ubírat. Díky tomu přestanete vykonávat činnosti jen ze setrvačnosti nebo pouze proto, že to tak má “správně” být. Osvobodíte se.

Respekt

Možná to zní jako šílenství, ale je opravdu důležité nedělat nic, co se vám nechce. Vše má své správné načasování. Respektování svých vlastních pocitů vám bude přinášet mnohem větší radost a uspokojení. A stejně jako vaše vlastní bytí je důležité respektovat i rozhodnutí a životy ostatních. Naučíte se více naslouchat sami sobě i druhým. 

Na co se v tomto kurzu můžete těšit?

Využijete vysoce účinný MindArt přístup, který kombinuje naši dlouholetou praxi z konzultací a vedení kurzů.

Kromě osvojení nezbytně nutné teorie během kurzu prakticky zpracujete vše, na co je vaše podvědomí připraveno.

Klademe důraz na praxi před teorií. Můžete se těšit na to, že osovjené dovednosti integrujete do svého běžného života. 

Pro snazší uchopení témat využijeme známý systém energetických center v těle – čaker.

Program pokrývá různé oblasti života a podporuje zdraví jednotlivých částí těla.

Zahrnuje:

 • 5 video lekcí
 • 7 nahrávek vizualizací
 • každá lekce je k dispozici i jako audio nahrávka
 • bonus – 2 meditace a Word healing minikurz.

“Když jsem dříve slyšela slovo čakry, viděla jsem za tím něco ze super ezo Indie. Když jsem měla čakry „zmáknutý“, viděla jsem za nimi nudu. Na ženských kurzech a v kruzích všichni pořád „čarovaly s podbřiškem“, a když je něčeho moc, tak je toho příliš. Slovo čakry jsem nemohla ani slyšet.

Dnes je vnímám jako brány k životu, ke štěstí, k radosti, ke svým skrytým schopnostem a možnostem.

Takto dozrálé znalosti jsem využila při tvorbě MindArt Conceptu, základního principu Živé spirituality, kterou se zabývám.

Čakry nám dají strukturu jednotlivých oblastí života, kterými postupně projdeme. Zároveň vytvářejí i strukturu částí těla, kterým se zvlášť budeme věnovat. Na podporu, pročištění a energetické posílení ke každé čakře budete mít ode mě relaxaci provázenou speciální hudbou. Harmonizace jednotlivých čaker hudbou funguje přes určité frekvence. Tedy každá čakra, má jiné vyzařování a ladí jí jiná frekvence hudby. Proto každá bude mít tu svou vlastní čakrovou píseň.”

Veronika Pavelková, MindArt průvodkyně a lektorka

Co jsou to čakry?

První zmínky o čakrách pocházejí z dávné Indie, kde staré texty hovoří o energetických centrech ve tvaru kruhů či vírů. Tyto centra slouží jako transformátory životní energie, která proudí kolem nás. Existuje mnoho různých úrovní čaker, avšak zde se zaměříme na 7 hlavních center.

Jednoduše řečeno, čakry nám umožňují přijímat životní energii do našeho těla a napojit se na různé oblasti našeho života prostřednictvím určitých bodů na těle. Když jsou tyto energetické víry průchozí a otevřené, všechno funguje v harmonii. Avšak problém nastává, pokud jsou čakry blokovány nebo uzavřeny a není možné přijmout energii. Přirovnání může být situace, kdy chcete jíst, ale máte ústa přelepená náplastí a nemůžete ji sundat. Naše cesta spočívá v odstranění této “náplasti” a navrácení rovnováhy do energetického systému.

Čakrový systém je používán lidmi po celém světě a běžně se spojuje s jógou, meditačními technikami a vizualizacemi. Symboly čaker se také často používají při práci s energií, což nám umožňuje lépe naladit naše tělo a mysl na emoční úrovni.

Co vám péče o čakry přinese?

Budeme si hrát, zkoumat a objevovat nové věci. Zapomeňte na nudné teorie – u nás si na vlastní kůži vyzkoušíte, jak všechno funguje právě vám. Získáte cenné praktické zkušenosti, které můžete dále rozvíjet a pohodlně na nich stavět. Setkáte se zde s dalšími stejně naladěnými lidmi a svezete se na vlně vzájemné podpory. Budete se těšit na další příležitosti, ve kterých budete moci uplatnit své nově nabyté dovednosti.

Podpoříte a vyladíte tyto oblasti:

 • hojnost,
 • sexualitu,
 • ženskou i mužskou energii.
 • vztahy partnerské, rodinné, vztah sám k sobě.

Zneutralizujete odpory a lpění, uvolníte uvězněné emoce, posílíte sebevědomí, naučíte se lépe důvěřovat sami sobě a uvědomit si své schopnosti i možnosti. Odkryjete své talenty, rozšíříte si hranice myšlenek a překonáte vlastní paralýzu.

Otevřete se důvěře, lehkosti bytí, hravosti a intuici.

„Energie představuje neoddělitelnou součást našeho života. Je přítomna všude kolem nás, ale i v nás samotných. Každý člověk se s energií potýká a vyrovnává, bez ohledu na to, zda tomu věří, či nikoliv. Je běžné, že se občas cítíme unavení, nervózní nebo zažíváme negativní emoce jako strach, vztek či zášť. Tyto slabosti a nepohoda nám ztěžují život. Klíčem k lepšímu pochopení a zvládnutí těchto situací je schopnost vymanit se ze začarovaného kruhu svých emocí. Tato dovednost je základním stupněm mentální gramotnosti, který je nezbytný pro osobní rozvoj a Živou spiritualitu. V MindArt Conceptu klademe velký důraz na kontinuální a trvalou práci na sobě. Jedním z účinných způsobů pro změnu vnímání energie a její kultivaci je právě kurz Základy Mystiky. Pro některé z vás může být toto prvním krokem na cestě k sebepoznání a ke skutečnému zkvalitnění života.

Jakmile se rozejdete po cestě do vašeho nitra, už vás nic nezastaví.

Petr Pavelka, MindArt průvodce, fovolog a lektor

Harmonogram kurzu

=
Každý týden obdržíte jeden email s lekcí

Celkem získáte 5 lekcí a 1 lekci navíc s bonusy

1. lekce: Odpor a lpění

1. čakra – kořenová, Muladhára. Naše kořeny, strachy, stabilita, základní životní potřeby a jistoty, vitalita, sexualita, vyměšování.

2. lekce: Síla záměru v praxi

2. čakra – sakrální, Svadhišthána. Vztahy k sobě, partnerské i k druhým lidem, emoce. Životní energie, radost, naděje, plodnost, ženskost.

3. lekce: Ego, nehodnocení a respektování

3. čakra – solar plexus, Manipúra. Zdroj osobní moci, centrum sebedůvěry, sebevědomí, osobní síly, energie a transformace. 

4. lekce: Rozpuštění skryté zdi kolem srdce a svalový test

4. čakra – srdce, Anaháta. Láska, soucit, nejhlubší možné city, schopnost odpouštět a naplňovat svůj potenciál.

5. lekce: Očistný cvik, odpouštění, rozvázání slibů, karma

5. čakra – krk, Višuddhi. Karma – s čím přicházíme na tento svět. Rozpoznání kým jsme, jaké máme možnosti, schopnosti a talenty. S čím můžeme pracovat.

Těchto 5 čaker je nejdůležitějších pro poznání sebe sama. Proto tvoří hlavní část kurzu.

V rámci bonusu obdržíte meditace na 6. čakru – třetí oko, Ádžňa – mysl, čistá moudrost, vnitřní moudrost.
A 7. čakru – korunní, Sahasrára – čisté božské vědomí.

Relaxace a meditace ve formátu MP3 si budete moci stáhnout do svých zařízení, abyste je měli kdykoliv k dispozici pro posílení, pročištění a celkovou harmonizaci svých čaker.

„Než jsem se začala věnovat energiím, byl můj život chaos. Míchaly se v něm mé představy o životě, které jsem nedokázala aplikovat. Rozum a cit byl na kordy. Nevěděla jsem jak s nimi naložit. Zároveň mi v hlavě hučely poznámky, co je správné, co není, jak se to má a nemá být. Hlavně nedělat problémy. Co by tomu řekli lidé. Občas se ve mně zvedla vlna rebelie, ale moc daleko nedoplula. Vždy narazila na pevnou zeď strachu a roztříštila se o ní. Že to ale cítím správně, mi potvrzovaly knihy věnující se této tématice. Jenže kniha byla pořád málo. V indických klášterech hovory s mnichy o životě a smrti se spíše podobaly filosofováním nad šálkem čaje. V mnohém mi otevřeli oči, jen ta aplikace do reality pořád pokulhávala. Jakoby v těch všech teorií, přístupech chyběla jedna věc. Já. Po takových hovorech jsem lítala na obláčku, ale nohy nebyly na zemi. Pořád jsem měla své strachy, obavy, milión důvodů, proč to nejde. Změna nastala, když jsem přestala HLEDAT venku. Vlastně jsem přestala hledat úplně. Připustila jsem si slova veleváženého mnicha učící meditaci v Rišikéši.

Řekl mi, že vše, co potřebuji, mám v sobě.

A víte co? Měl pravdu!“

Tato základní myšlenka se odráží i v MindArt Conceptu, podle kterého budeme pracovat i v tomto kurzu.

FAQ

u

Jak kurz bude probíhat?

Po zakoupení obdržíte první email s úvodním návodem jak s kurzem co nejefektivněji pracovat. Také už obdržíte 1. lekci. Další týden vám přijde email s 2. lekcí. Postupně získáte po jednotlivých týdnech všech 5 lekcí a jednu lekci bonusovou. Emailovou adresu použijeme tu, kterou jste zadali v objednávce.

u

Co to znamená, že se jedná o kurz 2. stupně?

Celý systém MindArt Concept péče je rozdělen do 5 stupňů. Jedná se o kurzy a online kurzy 1., 2. a 3. stupně. Dále následuje půlroční MasterMind, což je 4. stupeň a závěrečný 5. stupeň tvoří individuální roční péče.

 

u

Proč bych si měl koupit i RESET?

Protože RESET, jako kurz 3. stupně MindArt Conceptu, plynule navazuje na Zákaldy Mystiky. Tato kombinace velmi zefektivní práci sám na sobě. Navíc absolvování obou kurzů je podmínkou pro přihlášení se na MasterMind.

 

u

Kolik kurz stojí?

Cena kurzu je 5 900 Kč včetně DPH. 

 

u

Budu mít přístup k nahrávkám i nadále?

Ano. Přístupové odkazy obdržíte v jednotlivých  emailech. Tyto odkazy budou funkčí minilmálně 1 rok od zakoupení kurzu.

Ještě by Vás něco zajímalo?
Napište nám zprávu: