Work & travel srpen 2024 – leden 2025

MasterMind NOVĚ HYPNO-MINDART

Prezenční část 7. – 12. 10. 2024, Španělsko, Francie nebo Itálie

Průřez MindArt Concept technikami se zasvěcením do MindArt Concept postupů a práce.

Očividné zlepšení vztahů v rodině, v byznysu, v práci, ve vašem okolí a hlavně vztahu sám k sobě.

Zřetelné zkvalitnění života.

Výrazné navýšení úrovně vědomí.

Vysoce ekefktivní a náročný program.

Vhodná příprava a doplněk studia na MindArt Akademii.

Přihlásit se můžete nejpozději do 1. 8. 2024.

„Jediným omezením je vaše vlastní fantazie.“

Jak probíhaly předchozí MasterMindy?

Předáváme své know-how

Během pouhých 6 měsíců vás provedeme několika letou naukou!

Nově s ještě větším zaměřením na vás samotné, vaše témata a vaši osobu.

Vysoká úroveň mentální gramotnosti a MindArt Concept pro každého, nejenom pro pomáhací profese jako jsou kouči a terapeuti.

Pro život sám i k profesnímu použití.

Živá spiritualita, důraz na praktikování v běžném životě. Základem je kontinuální a permanetní práce na sobě samém.

Navýšení úrovně vědomí je smysluplné a udržitelné s tempem vašeho života.

Vyladěný balíček seberozvojových postupů

Ušetříte hromadu času a peněz hledáním, zkoušením a propojováním spousty teorií, přístupů a metod, ze kterých pak v praxi použijete minimum.

S námi dostanete plně funkční, koncentrovaný, praxí ověřený a vyladěný balíček seberozvojových technik.

A hlavně všechny tyto psotupy plně zohlední to s čím přicházíte.

Plynulá a integrace MindArt Cocneptu do života je předpokladem efektivního fungování.

Využitelnost v jakémkoliv oboru a profesi.

Velmi doporučujeme zájemcům o MindArt Akademii.

Vhodný doplněk studia na MindArt Akademii.

Jak poznám, že je MasterMind pro mě?

 • Máte už svou terapeutickou praxi a přesto cítíte, že je třeba se posunout a zkvalitnit své služby?
 • Jste kouč, který ví, že je potřeba podívat se i do minulosti?
 • Chcete se naučit pracovat s klienty jemně, citlivě a zároveň vysoce účinně?
 • Víte, že znovu traumatizovat klienta vzpomínkami není potřeba?
 • Chtělo by to konečně něco úplného a přesto stále pružného?
 • Při vaší práci s lidmi jste možná trošku pozapomněli na člověka pro vás nejdůležitějšího. Na vás samotného?
 • Umíte spoustu technik, ale nějak nezapadají do sebe?
 • Chcete proniknout do tajů MindArt Conceptu?
 • Chcete zažít raketovou příznivou změnu nejen v profesním, ale i v osobním životě?
 • Máte zájem o studium na MindArt Akademii.
 • Studujete na MindArt Akademii.

„Měsíc po Master Mindu jsem vydělala za konzultace nejvíc ve svém životě“

Co mě v MasterMindu čeká?

6 měsíců intenzivního seberozvoje

pod vedením dvou zkušených lektorů, který by vydal na několilaletý kurz. My jsme to pro vás zkoncentrovali do půl roku.

6 dnů prezenční výuky

6 dnů prezenční výuky v zahraničí s důrazem na nácvik a praxi.

3 Sezení s jedním z nás

3 online sezení v délce 1 hodiny jeden na jednoho s jedním z nás.

Kniha proměn I-ťing

1 konzultace s výkladem vaší otázky s Knihou proměn I-ťing.

Miluj Život

Po dobu MasterMindu přístup k networkingu Miluj Život. 

Cesty z labyrintů

Po dobu MasterMindu přístup k networkingu cesty z Labyrintů.

čištění 1 nemovitosti

Energetické vyčištění 1 vašeho domu či bytu.

Uzavřená skupina

Uzavřená skupina na WhatsApp pro diskuze a rozvoj.

Trénink dovedností

Možnost online tréninku nových dovedností v párech.

hot calls

Pomoc v případě nenadálých událostí a situací.

Supervize nahrávek

Pro profesionály supervize 2 nahrávek práce s vašimi klienty.

přínos programu

Vy sami budete skvěle připraveni, zbaveni hlavních odporů a lpění, mentálních bloků, nežádoucích programů a vzorců chování.

Budete schopni aplikovat MindArt Concept do všech oblastí vašeho života, kde to pro vás bude přínosné.

Pracujete-li s lidmi, pak ani v nejměnším klienta neovlivníte.

Budete umět připravit rozvojový program klientovi na míru, takže s ním porostete také vy.

Co v MasterMindu získám?

 • Praxi, praxi a zase praxi – důraz na praktické použití v běžném životě a ve vaší práci.
 • Podporu dvou zkušených lektorů – koučů a terapeutů.
 • Spoustu do sebe zapadajících, užitečných, rozšiřujících a hlavně praktických zkušeností vycházející z mnohaleté praxe obou lektorů.
 • Zpracování vlastních mentálních bloků, jen tak se vám bude pracovat čistěji.
 • Vaše vědomí se transformuje na vyšší úroveň a s ním i kvalita vaší práce vyroste o několik úrovní výše.
 • Neutralizace odporů, lpění a strachů, které vás brzdí.
 • Synchronizace s vyšší úrovní vědomí.
 • Energeticky vám vyčistíme i prostor, kde bydlíte, pracujete, vč. kyberprostoru a nastavení toku peněz!
 • Osvojení si mentální gramotnosti na vysoké úrovni.
 • Využití dynamiky skupiny se stejným záměrem, možné navázání spolupráce a přátelství.
 • Supervize nových dovedností při aplikaci do vaší praxe.

MindArt Concept je jedinečný v tom, že respektuje nejen klienta, ale také a zejména vás. Kdo chce rozsvěcovat, měl by také sám zářit. S námi se naplno postavíte do své síly.

Člověk, který umí pracovat se svými odpory, lpěními, mentálními bloky a jinými limitujícími faktory, a který je napojen na svou božskou sílu, má zcela jinou úroveň práce.

MasterMind je VÝJIMEČNÝ MindArt program

Neváhejte, pojďte s námi do toho!

Efektivní, funkční a trvalý výsledek MindArt Conceptu je zajištěn díky výběru toho nejlepšího z:

 • RESETu
 • Neutralizace odporů a lpění
 • Čchi kungu
 • Základních koučovacích kompetencí
 • Práce v kvantovém poli
 • Energetického čištění prostoru
 • Vysoké mentální gramotnosti
 • Živé spirituality

To vše při absolutním respektu vás, vašeho přístupu k sobě samému.

Předně je to všechno o vás

Znáte to. Masku v letadle máte nejdříve nasadit sobě a až potom dítěti. Při vší té péči o lidi kolem vás je více než vhodné nezapomínat na sebe. Čím víc v pohodě budete vy sami, tím lépe se vám bude žít i pracovat a tím skvěleji se bude dařit i lidem ve vašem okolí.

V čem je MasterMind jedinečný?

Plně v souladu s MindArt Conceptem, postupujeme ve třech fázích:

PROBUZENÍ

Návrat životní energie z černé díry. Neutralizace základních odporů a lpění, uvolnění uvězněných emocí. Uvolnení prostoru pro to, co je zde pro vás připraveno.

KULTIVACE

Kultivace nově navrácené energie do vyšší kvality. Zvýšení úrovně vědomí (často velmi výrazné), ukotvení samočistících schopností.

INVESTICE

Energii investujete do vašich snů, vizí a cílů. Osvojíte si dovednost nové kompetence účinně a smysluplně používat v soukromém i profesním životě.

Jak to probíhá?

Každý MindArt Concept přístup je jiný, neboť každý člověk potřebuje odlišnou péči. Toto při naší práci neustále zohledňujeme.

Všechno co se naučíte, na sobě vyzkoušíte a záleží jen na vaší fantazii, jak nové dovednosti využijete ve vašem životě.

Přihlášky nejpozději do 1. 8. 2024!

1. online sezení 3 x

 • 3 přípravná sezení po telefonu v délce 60 min s jedním z nás.
 • Nastavení těla a systémů na vyšší úroveň vědomí.
 • Neutralizace výrazných odporů a lpění.
 • Odstranění základních mentálních bloků.
 • Příprava a harmonizace na prezenční část.

2. Prezenční část – 6 dnů v zahraničí 

 • Základy práce s MindArt Conceptem se zaměřením na vaše vlastní určující témata.
 • Nácvik a praxe neutralizace odporů a lpění.
 • Nácvik a praxe RESETu.
 • Práce v kvantovém poli s důrazem na záměr a uvolnění prostoru.
 • Práce s energií a vhledem.
 • Čištění prostoru včetně kyberprostoru. Nácvik a praxe.
 • Praktické opakování – základ pro vlastní MindArt Concept syntézu.
 • Průběžně mentoring na koučovací kompetence a filosofický základ.

3. Miluj Život a cesty z Labyrintů

 • Po dobu MaterMindu přístup k networkingům zaměřeným na konkrétní téma.
 • Miluj Život cca 1 x měsíčně po dobu 3 dnů.
 • Cesta z Labyritnu 5 x online setkání.

4. Energetické čištění prostoru

 • 1 x možnost energetického vyčištění vašeho domu či bytu.
 • 1 x možnost energetického vyčištění vašeho kyberprostoru.

5. Výklad Knihy proměn I-ťing

 • 1 x konzultace, kdy se spolu podíváme na vaši jednu otázku s Knihou proměn I-ťing.

6. Supervize pro zájemce

 • Online zpětná vazba na 2 zaslané nahrávky práce s reálnými klienty.

Harmonogram

Uzavření přihlášek 1. 8. 2024

Přípravná sezení 8 – 9/2024, online.

Konzultace s Knihou proměn 8 – 9/2024, online. 

Prezenční část 7. – 12. 10. 2024, Španělsko, Francie nebo Itálie.

Miluj Život 2. 9. – 4. 9. 2024, online

Cesta z labyrintu 10. 9., 17. 9., 24. 9., 28. 9. a 1. 10. 2024, online.

Supervize nahrávek pro zájemce 12/2024 – 1/2025.

„Proč jezdit autem, nebo létat letadlem, když můžete vstoupit do teleportu.“

Další informace

Všechny online sezení se uskuteční v době před začátkem prezenční výuky na základě individuální domluvy. Absolvování online přípravných sezení je nutnou podmínkou pro zařazení do prezenční výuky. Stejně tak je nutnou podmínkou absolvování kurzů 2. a 3. stupně, ČA(k)KROVÁNÍ a RESETu.

Online mentoringy budou 2, vždy v úterý od 20:00 do 22:00 hod., počínaje týdnem po prezenční výuce.

Online nácvik v párech se uskuteční v 2 týdnech po prezenční výuce.

Supervize proběhne na základě individuální domluvy po prezenční výuce, nejpozději však 6 měsíců po prezenční výuce.

V průběhu programu u nás, vás prosíme, abyste toto nekombinovali s jinými energií se zabývajícími službami. Děkujeme za pochopení.

V ceně není zahrnuta doprava na místo prezenční části.

MasterMind nenahrazuje studium na MindArt Akademii. Účast na MasterMind studium na MindArt Akademii vhodně doplňuje.

Z důvodu zajištění vhodného místa pro prezenční část v zahraničí se můžete přihlásit nejpozději do 1. 8. 2024. Díky tomu také budete mít dostatek času pro zajištění dopravy.

Rezervujte si call a spolu zjistíme jestli je MasterMind pro Vás.

Nezávazný informativní call

FAQ

Jsem kouč, proč bych se měl učit něco dalšího?

Koučink se dívá vpřed. Klienti se učí nové žádoucí návyky. Ovšem často jim zůstávají staré vzorce chování, které mají tendence je vracet zpět.

Celý proces je pak příliš náročný a dlouhý. Klient může ochabnout a třeba se i vzdát. Dokážete-li klientům pomoci vymést z hlavy nepořádek a zneutralizovat odpory a lpění, které je brzdí v jejich cestě za svými cíli, koučování se neuvěřitelně zefektivní. A to už stojí za to, ne?

Nebudu mít z toho všeho spíš zmatek v hlavě?

Určitě ne. Naopak, nikdy jste v hlavě neměli tak čisto a uklizeno, jako po MindArt Conceptu. Všechno je to o citlivém přístupu k sobě samému a následně i směrem ven – k lidem kolem vás, včetně klientů.

Sadu nástrojů, kterou vás vybavíme budete využívat naprosto intuitivně tak, aby vám to co nejvíce prospělo. Zkrátka, když vy nebo klient budete potřebovat dotáhnout šroubek, nevytáhnete kladivo, ale šroubovák.

Jsem terapeut, k čemu přesně mi MasterMind pomůže?

Jedno slovo – efektivita. Díky vhodnému využití MindArt Conceptu zvládnete mnohem více v kratším čase. V neposlední řadě šetříte sebe i klienta, protože ho nevystavíte stresu z traumat. Jinými slovy, klient se nebude muset pitvat v minulosti a znovu otevírat staré rány.

To ocení jak klient, tak i vy. Dalo by se také říci, že místo motorové pily vezmete na klienta naprosto přesný laser.

Kde v tom všem jsem já?

Všude. Vaše práce s klientem je o vás, o vaší energii, o vašich vibracích. Jak na tom jste vy, takovou odvedete práci. Na dobu konzultace vás nelze od vás oddělit. Pořád tam budete.

Klienti jistě ocení, že jim do jejich myšlení neprojektujete vaše vlastní obavy, strachy a programy. No a vy a vaše okolí zase ocení nadhled a lehkost s jakou budete přistupovat jak k běžným denním záležitostem tak zásadním životním rozhodnutím. Jinými slovy kouč a terapeut by měl především pracovat sám na sobě.